Hitachi Capital Mobility Slovakia

Kariéra

Pripojte sa k tímu Hitachi Capital Mobility Slovakia!
Skvelá kultúra Hitachi, hodnoty, ktoré presadzujeme, a Ľudia, ktorých zamestnávame, z nás robia Jedinečné pracovisko .

Ľudia sú pre nás najdôležitejší! Staráme sa o našich Klientov a našich Zamestnancov. Investujeme do Ľudí! Chceme vidieť úspechy našich Zamestnancov, pretože vieme, že obchodný úspech závisí od Ľudí!

Prekročte svoje limity a rozšírte svoj potenciál!
Hľadáme ľudí, ktorí zdieľajú naše hodnoty, sú čestní a otvorení, plní entuziazmu a optimizmu. Ak by takto mala vyzerať spoločnosť, v ktorej chcete pracovať, čakáme na vašu žiadosť. Zašlite svoj životopis a sprievodný list na adresu:  info@hitachicapital.sk

Nezabudnite uviesť nasledujúcu doložku:

„Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v oblasti [ meno, priezvisko, adresa, skúsenosť a vzdelanie ] spoločnosťou Hitachi Capital Polska Sp. z o.o. v súlade s [ článkom 6 ods. 1 písm. a / 9 ods. 2 písm. a ] všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) na účely súčasného a budúceho náboru. Vyhlasujem, že som bol/a informovaný/á o možnosti kedykoľvek odvolať tento súhlas, ako aj o tom, že poskytovanie služieb alebo plnenie zmluvy nezávisí od tohto súhlasu. “