Hitachi Capital Mobility Slovakia

Koho momentálne hľadáme?

V súčasnosti prijímame pracovníkov na nasledujúce pozície:

 

Sales Manager

Región:

Západné a stredné Slovensko

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
 • Aktívne vyhľadávanie a oslovovanie potenciálnych klientov pre operatívny leasing osobných/úžitkových/nákladných vozidiel. Tvorba a udržiavanie zákazníckej databázy.
 • Prezentácia portfólia produktov a služieb vrátane cross-selingu a up-sellingu. Účasť na obchodných stretnutiach.
 • Príprava cenových ponúk vrátane komunikácie s dodávateľmi.
 • Uzatváranie zmlúv s klientami. Dôkladné, korektné a zmluvne podchytené informovanie klienta o rozsahu zahrnutých služieb.
 • Starostlivosť o klientov Zamestnávateľa s cieľom budovania a udržiavania pevných a dlhodobých vzťahov so zákazníkmi vrátane proaktívneho riešenia prípadných problémov klientov. Komunikácia potrieb a požiadaviek klientov smerom k zamestnávateľovi. Definovanie obchodnej stratégie získaného alebo zvereného klienta s cieľom realizovať ciele na strane zamestnávateľa aj klienta.
 • Včasné riešenie obnovy a rastu vozového parku existujúcich klientov s cieľom zvyšovania počtu spravovaných vozidiel a rozsahu poskytovaných služieb.
 • Interná komunikácia s cieľom zabezpečenia produktov a služieb pre klientov riadne a včas.
 • Administratíva súvisiaca so spracovaním obchodných prípadov a správnym nastavením v systéme.

 

Požiadavky na zamestnanca
 • Prax na obdobnej pozícii min. 3 roky
 • Obchodnícke nastavenie, schopnosť osloviť zákazníka, pochopiť jeho potreby a navrhnúť riešenie
 • Asertívna komunikácia, zodpovednosť, orientáciu na zákazníka, schopnosť práce v tíme
 • Schopnosť zvládať stres, stanoviť si priority a dobre si zorganizovať prácu
 • Zmysel pre detail, logické a analytické myslenie
 • Vzdelanie: nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské
 • Jazykové znalosti: Slovenský jazyk, Anglický jazyk – pokročilý (nevyhnutné)
 • Aktívna práca s MS Office, hlavne Excell
 • Výhoda je znalosť operatívneho lízingu vozidiel

 

Ponúkame
 • Zázemie medzinárodnej a dynamicky rastúcej spoločnosti
 • Príležitosť rozvíjať svoje profesionálne zručnosti a uplatniť svoje skúsenosti
 • Práca s pekným produktom, možnosť stretávať sa so zaujímavými firmami (slovenskými aj medzinárodnými) z rôznych sektorov
 • Základná mesačná mzda sa pohybuje od 1.500 € brutto + odmeny cca 1.000€ mesačne. Finálna mzda je závislá od doterajších skúseností, seniority a od odborných znalostí.

 

Predstavenie spoločnosti Hitachi Capital Mobility Slovakia:

Hitachi Capital je Japonská finančná spoločnosť, ktorá bola založená v septembri 1957. Jej hlavní akcionári sú Hitachi, Ltd. a najväčšia japonská banka Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

V rámci svojich aktivít sa Hitachi Capital venuje aj správe vozového parku. Celkovo na svete spravuje 260 tisíc vozidiel, z toho v regióne strednej Európy to je takmer 10.000 vozidiel.

Na slovenský trh vstúpila spol. Hitachi Capital v rámci svojej európskej expanzie prostredníctvom Hitachi Capital Polska na jar minulého roku. Spoločnosť prebrala aktivity firmy Fraikin a okrem poskytovania služieb dlhodobého a krátkodobého prenájmu nákladných vozidiel poskytuje aj operatívny leasing osobných vozidiel. Spolu s našimi sesterskými spoločnosťami v Poľsku, Maďarsku a Česku zdieľame rovnaký informačný systém, štandardizované postupy a procesy. Kvalitu poskytovaných služieb zastrešujeme tímom skúsených kolegov, či už v oblasti nákladných alebo osobných vozidiel.

 

Skvelá kultúra Hitachi, hodnoty, ktoré presadzujeme, a Ľudia, ktorých zamestnávame, z nás robia Jedinečné pracovisko. Staráme sa o našich Klientov a našich Zamestnancov. Chceme vidieť úspechy našich Zamestnancov, pretože vieme, že obchodný úspech závisí od ľudí!

 

Hľadáme ľudí, ktorí zdieľajú naše hodnoty, sú čestní a otvorení, plní entuziazmu a optimizmu.

  

Ak by takto mala vyzerať spoločnosť, v ktorej chcete pracovať, čakáme na vašu žiadosť. Zašlite svoj životopis a sprievodný list na adresu:  info@hitachicapital.sk

 

Nezabudnite uviesť nasledujúcu doložku:

„Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v oblasti [ meno, priezvisko, adresa, skúsenosť a vzdelanie ] spoločnosťou Hitachi Capital Polska Sp. z o.o. v súlade s [ článkom 6 ods. 1 písm. a / 9 ods. 2 písm. a ] všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) na účely súčasného a budúceho náboru. Vyhlasujem, že som bol/a informovaný/a o možnosti kedykoľvek odvolať tento súhlas, ako aj o tom, že poskytovanie služieb alebo plnenie zmluvy nezávisí od tohto súhlasu. “

 


 


Back Office Specialist/ Junior Sales Specialist

  Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Príprava cenových ponúk operatívneho leasingu a krátkodobého prenájmu osobných, úžitkových a nákladných vozidiel
 • Kontakt s dodávateľmi vozidiel
 • Spracovávanie zmluvnej dokumentácie
 • Zadávanie dát do interného systému k obchodným prípadom v súlade s internými postupmi a v požadovanej kvalite
 • Contract Management
 • Príprava reportov
 • Podpora Account Managerov
 • Po zaškolení, akvizícia menších klientov, spracovanie obchodných prípadov

  Požiadavky na zamestnanca

 • Vzdelanie: nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské
 • Jazykové znalosti: Anglický jazyk - pokročilý
 • Prax 2 roky
 • Aktívna práca s MS Office, hlavne Excell
 • Obchodnícke nastavenie
 • Asertívnu komunikáciu, zodpovednosť, orientáciu na zákazníka, schopnosť práce v tíme
 • Schopnosť zvládať stres, zmysel pre detail, logické a analytické myslenie
 • Výhoda je znalosť automobilového priemyslu alebo lízingu

  Ponúkame

 • Zázemie medzinárodnej a dynamicky rastúcej spoločnosti
 • Príležitosť rozvíjať svoje profesionálne zručnosti s nadnárodnou spoločnosťou
 • Možnosť vnútornej kariéry

 

Zašlite svoj životopis a sprievodný list na adresu: info@hitachicapital.sk

Nezabudnite uviesť nasledujúcu doložku:

„Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v oblasti [ meno, priezvisko, adresa, skúsenosť a vzdelanie ] spoločnosťou Hitachi Capital Polska Sp. z o.o. v súlade s [ článkom 6 ods. 1 písm. a / 9 ods. 2 písm. a ] všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) na účely súčasného a budúceho náboru. Vyhlasujem, že som bol/a informovaný/a o možnosti kedykoľvek odvolať tento súhlas, ako aj o tom, že poskytovanie služieb alebo plnenie zmluvy nezávisí od tohto súhlasu. “