Hitachi Capital Mobility Slovakia

Poslanie a hodnoty

 

Poslanie

Budovať našu spoločnosť poskytovaním hodnôt a služieb, ktoré Zákazníci rešpektujú a sú pre nich hodnotné.

Vízia

Byť najdôveryhodnejším dodávateľom riešení vozových parkov, ktoré si Zákazníci vážia za úroveň poskytovaných služieb a kompetencie.

 

Sme odborníci poskytujúci riešenia na výzvy zákazníkov a ich firiem, ako aj potrieb flotily. Naše základné hodnoty sú vytvárané snahou o podporu podnikania Klienta a dosahujú sa prostredníctvom spoločných cieľov. Pôsobíme na základe vysokých etických štandardov, ako sú: čestnosť, dôslednosť a profesionalita. Rozvíjame našu ponuku zavádzaním inovatívnych produktov. Zamestnávame ľudí, ktorí si budujú dôveru prostredníctvom starostlivosti o zákazníka, spolupráce a schopností.

  

Harmónia

Pracujeme ako jeden tím, tvoriac dôveru. Rešpektujeme sa navzájom a ku každému sa správame spravodlivo, začínajúc našimi klientmi a končiac našimi kolegyňami a kolegami.

 

Úprimnosť

Robíme to, čo hovoríme, že budeme robiť a otvorene komunikujeme. Počúvame a konáme.

 

Priekopnícky prístup

Máme odvahu skúšať nové veci a urobiť zmeny a zároveň z nich odvádzať radosť a spokojnosť.