Hitachi Capital Mobility Slovakia

Profil spoločnosti

 

Názov spoločnosti

Hitachi Capital Mobility Slovakia

Adresa

Galvaniho 7/A,
821 04 Bratislava

Lokalizácia:

Telefón, fax

+421 232777011 

Dátum založenia

23.09.2005

DIČ

4120207894

Obchodný register

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Po, vložka č. 10809/N

Počet zamestnancov

 10

Počet vozidiel v prevádzke

 365